czwartek, 7 lutego 2013

access list squence vs Cisco

Aby przebudować numerki sekwencji w access listach
#ip access-list resequence 10 10
Prześlij komentarz