poniedziałek, 28 marca 2011

ssh long time

aby szybciej uzyskać promta o hasło,
należy w /etc/ssh/sshd_config

UseDNS no