czwartek, 5 sierpnia 2010

Crypt vs JarRoD

Proste jak budowa cepa chcesz zakodować plik w *nix'e.
$gpg -c plik
Podajesz hasło,
Odkodowujesz plik
$gpg plik.gpg

Podajesz hasło.