czwartek, 30 grudnia 2010

Bezdyskowy Debian vs NFS

No fajny sukces.
Na pewno się kiedyś przyda już widzę kilka przydatnych wdrożeń.
Bez dyskowa Instalacja debiana oparta na nfs'ie.
Musimy mieć tylko dhcp'a w sieci, nie zawsze chcemy to robić,
mam nadzieje, że się nauczę, tworzyć micro system który uruchomi sieć i ściągnie system.

Podaje przepis:
serverdhcp#apt-get install syslinux
serverdhcp#apt-get install nfs-kernel-server
serverdhcp#apt-get install initramfs-tools
serverdhcp#apt-get install pxe
serverdhcp#apt-get install atftpd
serverdhcp#mkdir -p /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg
serverdhcp#cp /usr/lib/syslinux/pxelinux.0 /var/lib/tftpboot/
serverdhcp#cp /boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 /var/lib/tftpboot/
pamiętajmy użyjcie swojego kernela oraz pliki w tftpboot powinien być dla grupy nogroup i właścicielem plików powinien być nobody.
serverdhcp#chown -R nobody:nogroup *
w debianku inetd nie uruchamia się sam pewnie lepiej było by to zrobic na xinetd sprawdźmy czy mamy uruchomionego tftp'a (po instalacji atftpd)
( wpis w /etc/inetd.conf = tftp dgram udp wait nobody …. )
zresztą jak nie jesteśmy pewnie spróbujmy coś z tamąd ściągnąć albo wysłać.
serverdhcp#tftp localhost
serverdhcp#put test.file

wchodzimy do /etc/initramfs-tools/
robimy backup orginalu initramfs.conf
W pliku zmieniamy wpis z BOOT=local na BOOT=nfs
serverdhcp#mkinitramfs -o initrd.netboot.img
serverdhcp#mv initrd.netboot.img /var/lib/tftpboot

Pamiętajmy, żeby wrócić do local bo po upgradach kernela będziemy mieli domyślnie nfs a tego byśmy nie chcieli.
Tworzymy plik /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default o treści
LABEL linux
KERNEL vmlinuz-2.6.26-2-amd64
APPEND root=/dev/nfs initrd=initrd.img.netboot nfsroot=192.168.1.4:/mnt/storage /virtualdebian ip=dhcp rw


Jeśli chcemy mieć wiele systemów, różnych zamiast nazwy default'a trzeba nazwać plik w postaci adresu mac systemu. (00-11-22-33-44-55)

Dodajemy wpis do dhcp'a aby serwował podczas startu z tftp'a plik
host server {
hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
fixed-address 192.168.1.252;
filename "/var/lib/tftpboot/pxelinux.0";
}

Udostępniamy miejsce na zdalny system.
servernfs#mkdir /mnt/storage/virtualdebian

edytujemy export'a
servernfs#vim /etc/exports

/mnt/storage/virtualdebian adresIPclienta(rw,async,no_root_squash)


resetujemy
servernfs#exportfs -rv

tworzymy system plików lub kopiujemy gotowego
servernfs#debootstrap lenny /mnt/storage/virtualdebian


ustawiamy start z Lanu w biosie i próbujemy czy działa.

virtualbox vs www

Kurde muszę to wy testować.