piątek, 12 listopada 2010

JarRoD debian vs IPset

Ipset to modół do kernela linux'a, który zwiększa wydajność obsługi firewall.
Pozwala tworzyć tablice ip, zakresy hostów, zakresy portów.

Aby dodać ten feature należy wykonać poniższe czynności
#apt-get install linux-headers-2.6.26-2-amd64
#apt-get install build-essential
#apt-get install module-assistant
#apt-get install netfilter-extensions-source
#module-assistant build netfilter-extensions-source
#module-assistant install netfilter-extensions-source
#apt-get install ipset

A pozniej w /etc/modules dodać linijkę z "ip_set".
Prześlij komentarz