poniedziałek, 24 maja 2010

debian vs ldap

#apt get install slapd ldap-utils
Konfigurujemy domyślne ustawienia
#dpkg-reconfigure slapd

Na pytania zadawane przez konfigurator odpowiadamy jak poniżej:

• Omit OpenLDAP server configuration? Nie
• DNS domain name: local.pl
• Name of you organization: local.pl
• Admin password:
• Confirm password:
• Database backend to use: BDB
• Do you want your database to be
removed when slapd purged? Nie
• Move old database? Tak
• Allow LDAPv2 protocol? Nie

Instalujemy phpldapadmin
apt-get install phpldapadmin

wchodzimy na server http:///phpldapadmin Logujemy się. Powinno działać.
Teraz dodajmy sambe.
apt-get install samba samba-doc samba-common
cd /usr/share/doc/samba-doc/examples/LDAP
gunzip samba.schema.gz
cp samba.schema /etc/ldap/schema
/etc/init.d/slapd restart


Poźniej dopisze reszte.
Prześlij komentarz