czwartek, 4 lutego 2010

sudo & sudoers

Jesli dopiszemy tą linijkę do /etc/sudoers wszyscy w grupie admin będą mogli wykonywać komendy bez podawania hasła.
%admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Prześlij komentarz