poniedziałek, 11 maja 2009

multi servers + parallel-ssh + ssh-agent

Posiadając dużo serwerów ciężko jest wykonać mozolnie te same zadania.
Pssh w debianie parallel-ssh pozwala wykonać te czynności szybciej.
Najpierw musimy wykorzystać ssh-agent'a.
Podaje przepis:
#ssh-keygen
generujemy klucz następnie przegrywamy plik id_rsa do serera zdalnego, albo użyć bardzo pomocnego programu
#ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa jarrod@192.168.1.5
teraz jeśli na swojej maszynie będziemy probować się podłączyć do 192.168.1.5 i uzyskamy taki wynik
Enter passphrase for key `/home/jarrod/.ssh/id_rsa:`
to znaczy że poprawnie zainstalował klucz.
#eval `ssh-agent`
#ssh-add
podajemy hasło takie jakie generowaliśmy. (dzięki ssh-agent'owi, do momentu wylogowania będziemy mogli logować się do serwerów bez hasła).
teraz gdy już możemy logować się bez problemu do innych serwerów, tworzymy listę ip serwerów.
#cat server.list
-- cut --
192.168.1.5
192.168.1.10
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.13
-- cut --
Następnie wykonujemy komendę
#parallel-ssh -h server.list -l jarrod -o folder uname -a
-h plik z ipkami
-l login
-o folder z wynikami
uname -a wiadomo
zaglądamy do swojego folderu.
Prześlij komentarz