niedziela, 5 kwietnia 2009

MySQL + MySQL Tools + Ubuntu

Zacznijmy najpierw od instalacji serwera MySQL. Jest kilka sposobów instalacji, w tym artykule skorzystamy z Menadzera Pakietów Synaptic. Wyszukujemy pakietu "mysql-server", zaznaczamy do instalacji oraz potwierdzamy. Powinno pojawić się nam okienko, które pozwoli nam wpisać hasło dla administratora Bazy. W tej chwili mamy tylko zainstalowana i skonfigurowana bazę danych ale nie uruchomioną. Aby uruchomić serwer MySql'a

- System -> Administracja -> Uslugi
- Wciskamy klawisz odblokuj
- Logujemy się jako administrator
- Szukamy "Serwer bazy danych (mysql)"
- Zaznaczamy Check box
- Zamykamy
Teraz razem z włączeniem Ubuntu będziemy mieli włączoną serwer MySql'a. Aby sprawdzić czy mysql działa możemy wykonać komendę ps w terminalu:
usr@ubuntu:~$ ps -aux | grep mysql
mysql 7877 0.1 0.8 127576 16840 ? Sl 09:41 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --port=3306 --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
Aby było łatwiej zarządzać MySQL'em, zainstalujemy 2 pakiety mysql-tools. Oczywiście, można korzystać z PhpMyAdmin'a ale musimy miec serwer www + php.

- MySQL Administrator
- MySQL Query Browser
Aby zainstalować te programy korzystamy z menu:

- Programy -> Dodaj/Usuń..
- wpisujemy w szukaj mysql
- zaznaczamy MySQL MySQL Administrator, oraz MySQL Query Browser
Dzięki MySQL Administrator, możemy dodawać konta edytować uprawnienia tworzyc bazy, przypisywać bazy do użytkowników itp., dzięki MySQL Query Browser możemy interaktywnie tworzyć zapytania do bazy danych, również zarządzać tabelami.
Prześlij komentarz